Rorschach Testi

Rorschach Testi, klinik alanda en çok kullanılan testlerden biridir. İsmini geliştiricisi Hermann Rorschach’dan almıştır. Rorschach testinde temel amaç kişinin teste yansıttığı öznelliği üzerinden ruhsal süreçlerinin incelenerek analiz edilmesidir. Rorschach testinde kişiden kendisine gösterilen muğlak ve belirsiz uyaranlar karşısında çağrışımlarını organize etmesi beklenir. Rorschach testinde her bireyin kendine özgü bir algılama süreci olduğu ilkesi göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılır.

Rorschach testi, üzerinde mürekkep lekeleri bulunan 10 adet karttan oluşmaktadır. Her kartın kendine özgü bir anlamı bulunmaktadır. Testör test sürecinde elde ettiği tüm verileri sistematik olarak bir araya getirerek kişi hakkında detaylı bir değerlendirmede bulunur.

Test 7-70 yaş arasındaki bireylere uygulanabilir. Fakat dikkat edilecek hususlardan birisi çocuklara ve ergenlere uygulanan testlerde değerlendirmenin yetişkin değerlendirmelerinden farklı olmasıdır. Rorschach testi uygulayan uzmanın kesinlikle bu alanda eğitiminin ve klinik tecrübesinin olması gerekir. Aksi takdirde değerlendirme sonuçlarının güvenirliği tartışmalı olacaktır.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Beier cümle tamamlama testi projektif testler arasında yer almaktadır. Kişinin içsel dünyasına dair çözümlemeler yapmak amacıyla uygulanmaktadır. Kişi uygulama esnasında eksik cümleleri tamamlamaktadır. Kişinin tamamlayış şeklinden ruhsal süreçlerine dair bilgi edinilir. Uygulama A ve B şeklinde 2 adet formdan oluşmaktadır.

CAS Testi (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)

"CAS" veya "Cognitive Assessment System", bilişsel yetenekleri değerlendirmek amacıyla tasarlanmış bir öğrenme testidir. Çocukların öğrenme süreçleri ve süreleri değişkenlik göstermektedir. Bu durum, özellikle öğrenme ile ilgili zorlanmalar yaşayan çocuklarda ön plana çıkmakta ve bu çocuklarda öğrenmeyi etkileyen faktörleri tespit etmek açısından bu test oldukça önemli veriler sunmaktadır. Test ile edilen bilgiler ışığında, çocukların bilişsel işlevlerdeki güçlü ve zayıf yönleri tespit edilebilmekte ve güçlü yönleri doğrultusunda çocuğu yönlendirme ve zayıf yönleri doğrultusunda da çocuğu desteklemek gerekmektedir.

Aşağıda, CAS (Cognitive Assessment System) hakkında genel bilgileri bulabilirsiniz:
1. Amaç: CAS, bireylerin bilişsel yeteneklerini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Bu test, genellikle öğrenme güçlükleri, zeka profilleri, öğrenme stilleri ve bilişsel gelişim düzeyleri gibi konuları anlamak için kullanılır.
2. Geliştirici: CAS, Jack A. Naglieri ve J.P. Das tarafından geliştirilmiştir.
3. Bileşenler: Test, farklı bilişsel alanları ölçen alt testler içerir. Bu alt testler genellikle bellek, işlem hızı, uzamsal görsel yetenekler ve planlama becerileri gibi bilişsel alanları değerlendirebilir.
4. Süreç: CAS testi, bireyin bilişsel yeteneklerini ölçmek için standartlaştırılmış görevleri içerir. Örnek olarak, bir görsel modeli taklit etme, bir dizi resmin sırasını hatırlama gibi görevleri içerebilir.
5. Sonuçlar: Testin sonuçları, bireyin genel bilişsel yetenek düzeyini, alt alanlardaki güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilir. Uzman tarafından sonuçlar aileye ve testi talep eden doktor veya öğretmene açıklanır.
6. Kullanım Alanları: CAS, genellikle eğitim ve klinik ortamlarda çocukların ve gençlerin bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için kullanılır. Özellikle öğrenme güçlükleri, öğrenme engelleri veya bilişsel gelişim sorunları yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla kullanılır.

WISC-4 veya WISC-R

WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) test serisi, çocukların bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan bir dizi standartlaştırılmış zeka testidir. Kurumumuzda WISC–R zeka testi ve WİSC-4 uygulaması uygulayıcı sertifikalı uzman klinik psikolog tarafından yapılmaktadır. Bu test ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini takip edebilir zeka seviyesine uygun yönlendirme ve destek sağlayabilirsiniz.

Aşağıda genel bilgiler bulunmaktadır:
1. Amaç: WISC testleri, bireylerin bilişsel yeteneklerini değerlendirmek ve zeka profillerini belirlemek amacıyla kullanılır.
2. Yaş Aralığı: WISC, genellikle çocuklar ve ergenler için tasarlanmıştır. Farklı versiyonları farklı yaş gruplarına yönelik olabilir. 6–16 yaş grubuna yönelik bir test olduğu söylenebilir.
3. Bileşenler: Test genellikle çeşitli alt testleri içerir. Bu alt testler genellikle sözel, performans, işlevsel ve çalışma belleği becerilerini ölçer.
4. Süreç: Test, bireyin sözel ve performans yeteneklerini ölçmek için bir dizi standartlaştırılmış görev içerir. Örnek olarak, sözel alt testler kelime anlama, benzerlikler, sayı dizisi; performans alt testler ise resim tamamlama, blok düzenleme gibi görevleri içerebilir.
5. Sonuçlar: Testin sonuçları genellikle bireyin genel zeka düzeyini, alt alanlardaki güçlü ve zayıf yönlerini belirler.
6. Kullanım Alanları: WISC testleri, genellikle eğitim ve klinik ortamlarda çocukların öğrenme güçlükleri, zeka profilleri, özel eğitim ihtiyaçları ve bilişsel gelişim düzeyleri aynı zamanda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitenin tespiti ve üstün zekalılar hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılır.

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Çocuklara uygulanabilen projektif bir testtir. Çocuklardaki fiksasyon ve çatışmanın saptanması hedeflenmektedir. Uygulama esnasında 10 adet yarım bırakılmış hikayenin çocuk tarafından tamamlanması beklenir. Bu testte kullanılan hikayeler çocukların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Her hikaye ve hikayedeki figürler psikanalitik ekolde yer alan komplekslere ilişkindir. Bu test, çocukların problemlerininin saptanması ve çözümlenmesi amacıyla tasarlanmıştır.

CAT (Çocuklar İçin Algı Testi)

Çocuklar İçin Algı Testi (CAT), Leopold Bellak ve Sonya Sorel Bellak tarafından geliştirilmiş projektif bir testtir. Test 3-10 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Uygulama esnasında çocuktan kendisine gösterilen kartlardan yola çıkarak öykü tasarlaması teşvik edilir. Çocuğun anlattığı öykü aracılığıyla çatışmalarının saptanması ve baş etmek için kullandığı savunma mekanizmalarını belirlemek amaçlanır.

Goodenough Harris İnsan Çiz Testi

Uygulama Goodenough tarafından geliştirilmiştir. Çocuğun zekasını değerlendirmeyi hedefleyen bir performans testidir. 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Çocuktan bir insan resmi çizmesi istenir. Resimde çizilen her bir detayın karşılığı 1 puan olup aldığı puan aracılığıyla çocuğun zeka yaşı hesaplanmaktadır.

Bu testlerin uygulanması gerekiyorsa ayrıntılı bilgi veya randevu almak için; 0532 389 97 40 numaralı telefon üzerinden iletişim sağlayabilirsiniz.