Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Psikoloji alanında yapılan bilimsel araştırmalar, çocukluk döneminin bireyin kişilik gelişimi ve ruhsal sağlığı açısından önemli bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Çocukluk döneminde yaşanan duygusal problemlere zamanında müdahale edilmesi, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişkinliğe adım atmalarına yardımcı olmaktadır.

Çocuklarda kaygı, korku, içine kapanıklık, takıntılı düşünme gibi içselleştirilmiş problemler ve karşıt gelme, yıkıcı davranışlar ve davranım bozukluğu gibi dışsallaştırılmış problemler görülebilmektedir. Çocuk terapisinde, çocuğun yaşadığı problemlerin altında yatan sebepler değerlendirme araçları ile tespit edilir. Değerlendirme sonrasında, en uygun terapi metodu seçilir. Çocuklarla çalışırken, oyun terapisi, Theraplay, EMDR gibi farklı terapi ekollerinden araçlar kullanılabilir. Çocukla çalışmanın yanı sıra, ebeveyn çalışmaları da yapılarak çocuğun ev ortamında da desteklenmesi sağlanır.

Çocuklarda görülen öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği gibi akademik problemler de ise, çocuğun bilişsel süreçlerinin değerlendirilmesi için WISC 4 ve CAS gibi bilişsel testlerden yararlanılır. Çocuğun bilişsel süreçlerine göre, güçlü ve zayıf yönler belirlenir. Çocuğun zayıf ve güçlü yönlerine göre hazırlanan özel eğitim programı uygulanarak, çocuklar akademik olarak desteklenir.

Ergen Danışmanlığı

Yapılan bilimsel araştırmalar, bireyin ruhsal gelişiminde ergenlik döneminin önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ergenlik dönemi, çocuğun yetişkinliğe adım atarken yaşadığı bir geçiş dönemidir. Bireyin hem fiziksel hem de psikolojik olarak değişimi yoğun olarak hissettiği bir dönemdir.

Ergenlik döneminde, bireylerde karşıt gelme davranışları, depresyon, kaygı problemleri, içe kapanma, öfke problemleri, ilişki problemleri gibi birçok duygusal problem görülebilmektedir. Bu dönemde, bireyin yaşadığı problemlerin altında yatan sebepler değerlendirme araçları ile tespit edilir. Değerlendirmeye göre, ergenlerle terapide sanat terapisi, bilişsel davranışçı terapi ve EMDR gibi bir çok farklı metottan yararlanılarak çalışmalar yapılır. Ebeveynlere ergenlik dönemi ile ilgili bilgilendirme yapılarak, ebeveynlik tutumları ile ilgili danışmanlık verilir. Ebeveyn danışmanlığı da sürecin bir parçasıdır.